10.2.08

Πιλοτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ

Ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από την ιστοσελίδα του ΕΑΠ. Σύμφωνα με το Moodle Course Management System, όπως ονομάζεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρέχεται σε φοιτητές και διδάσκοντες η δυνατότητα διακίνησης εκπαιδευτικού υλικού, μέσα στα πλαίσια διαφόρων θεματικών ενοτήτων, ή όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

" Στον σύστημα αυτό (Moodle) δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της κοινότητας του ΕΑΠ (φοιτητές / διδάσκοντες) να πειραματιστούν εθελοντικά ανεβάζοντας υλικό - δραστηριότητες σε σχέση με την Θεματική Ενότητα, με στόχο την πιλοτική χρήση και αξιολόγηση της πλατφόρμας CMS Moodle. Δεν αποτελεί έτσι επίσημο δικτυακό τόπο για την συγκεκριμένη ΘΕ παρά αποτελεί ένα χώρο πειραματισμών.
Για περισσότερες πληροφορίες
portalhelp@eap.gr"

Πιο συγκεκριμένα, για τη θεματική ενότητα των Τεχνών (ΕΛΠ 12), έχουν αναρτηθεί δύο ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, που σχετίζονται με το θέμα της τρίτης εργασίας:

το πρώτο είναι αφιερωμένο στη Σχολή του Μονάχου

http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p02-view.aspx?titleid=4656&action=mView&mst=00:00:00:00

και το δεύτερο στη Λαϊκή Ζωγραφική και τις επιδράσεις της.

http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p02-view.aspx?titleid=4655&action=mView&mst=00:00:00:00

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:

http://193.108.161.115/

Ο κόμβος από την Δευτέρα 11/02/2008 θα προσπελαύνεται από την διεύθυνση:

http://testmoodle.eap.gr/

Απαραίτητος ο κωδικός πρόσβασης, που έχει δοθεί από το ΕΑΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: