4.9.08

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο


Νέος κύκλος σπουδών ξεκινά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), με 72.000 υποψήφιους να διεκδικούν 7.200 θέσεις, 4.200 θέσεις σε 6 προπτυχιακά προγράμματα και 3.000 σε 24 μεταπτυχιακά.

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών προσφέρει σήμερα συνολικά εννέα Προγράμματα Σπουδών (τρία προπτυχιακά και έξι μεταπτυχιακά) σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Τα Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο είναι τα ακόλουθα: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό και Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται τα προγράμματα: Σπουδές στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία και Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής/ Γαλλικής/ Γερμανικής Γλώσσας.

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών έχει ως βασικό αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα διοικητικής επιστήμης. Η Σχολή παρέχει σήμερα συνολικά επτά Προγράμματα Σπουδών (1 προπτυχιακό και 6 μεταπτυχιακά). Πιο συγκεκριμένα τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται από τη Σχολή είναι τα ακόλουθα: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του ΕΣΥ, Τραπεζική, Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων & Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒA).

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας θεραπεύονται οι κλάδοι των Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Κατασκευής Τεχνικών Έργων. Στη Σ.Θ.Ε.Τ. προσφέρονται οι ακόλουθές σπουδές: Στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες και Πληροφορική και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Διασφάλιση Ποιότητας , Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα, Διαχείριση Αποβλήτων, Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική, Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά, Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών.

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει ως αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς των εικαστικών τεχνών σε συνδυασμό με τις οπτικές και ψηφιακές τεχνολογίες. Η Σχολή παρέχει σήμερα ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα, ενώ προγραμματίζεται και ένα ακόμη πρόγραμμα, που σχετίζεται με τον Εικαστικό Φωτισμό.

Κάθε πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες ισοβαθμεί με τρία μαθήματα των συμβατικών πανεπιστημίων. Για την απόκτηση του πτυχίου ο φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον 12 θεματικές ενότητες (υπάρχουν και ενότητες που μπορεί να παρακολουθήσει προαιρετικά). Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα οι θεματικές ενότητες είναι 4 και φυσικά συνοδεύονται και με κατάθεση διπλωματικής εργασίας.

Η κάθε θεματική ενότητα καλύπτει εξεταστέα ύλη περίπου 700-800 σελίδων και ο φοιτητής δικαιούται να πάρει μέχρι και τρεις θεματικές ενότητες τον χρόνο, όχι περισσότερες. Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς διεξάγονται πέντε ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις (ΟΣΣ), κατά τις οποίες ο καθηγητής-σύμβουλος (ΣΕΠ) επεξηγεί στο τμήμα του, το οποίο αποτελείται από 30-35 φοιτητές, τα σχετικά με την ύλη και δίνει κατευθυντήριες γραμμές πάνω στην εργασία που θα πρέπει να εκπονηθεί κάθε φορά. Οι εργασίες, 4 στο σύνολο για την κάθε ενότητα, καλύπτουν μέρος της ύλης, η οποία συμπληρώνεται με βιβλιογραφία και η έκτασή τους είναι συνήθως περί τις 10-14 τυπωμένες σελίδες Α4. Αν ο φοιτητής συγκεντρώσει σύνολο βαθμολογίας σε τρεις εργασίες 20, τότε έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει τέταρτη εργασία, πράγμα βέβαια που μειώνει τον γενικό μέσο όρο του.

Η ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά τον Οκτώβρη και διαρκεί μέχρι τα τέλη Μαΐου και ακολουθεί η εξεταστική τον Ιούνιο με Ιούλιο. Στον βαθμό της κάθε θεματικής ενότητας συνυπολογίζεται το 30% του συνόλου της βαθμολογίας των εργασιών και το 70% του βαθμού των τελικών εξετάσεων. Δικαιούνται να δώσουν εξετάσεις μόνο όσοι έχουν βγάλει μέσον όρο από τη βαθμολογία των εργασιών πάνω από 5. Αν κάποιος αποτύχει στις εξετάσεις, έχει το δικαίωμα να ξαναδώσει στη δεύτερη εξεταστική, η οποία απέχει από την πρώτη περίπου 20-30 μέρες. Αν και τη δεύτερη φορά αποτύχει, τότε μπορεί να παρακολουθήσει εκ νέου την θεματική ενότητα, χωρίς όμως να υποβάλλει εργασίες και χωρίς να υποχρεούται να παρίσταται στις ΟΣΣ. Αν και πάλι αποτύχει, τότε χάνει το δικαίωμά του να συνεχίσει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, αν δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις θεματικές ενότητες του πρώτου έτους, δεν μπορεί να συνεχίσει με τις θεματικές του δεύτερου έτους κ.ο.κ., πράγμα που αποκλείει στο ΕΑΠ την ύπαρξη αιώνιων φοιτητών. Περνάς, προχωράς. Δεν περνάς, φεύγεις.

Το 13ο πανεπιστήμιο της Ελλάδας που δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 2002 πρωτοτυπεί έναντι των υπολοίπων χάρη στην μεθοδολογία της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, μιας και είναι ο μοναδικός φορέας που υλοποιεί αυτή τη μορφή εκπαίδευσης στη χώρα μας. Σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, η δουλειά γίνεται από τον ίδιο τον φοιτητή. Εκείνος αποφασίζει πότε θα διαβάσει, πόση βιβλιογραφία θα χρησιμοποιήσει, πότε θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για τις εξετάσεις κλπ. Βέβαια, υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς επικοινωνίας με τον καθηγητή-σύμβουλό του, ο οποίος λύνει απορίες που μπορεί να προκύψουν και καθοδηγεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα εγχειρίδια είναι έτσι διατυπωμένα και οργανωμένα, με συνόψεις, ερωτήματα και δραστηριότητες, που διευκολύνουν αυτόν τον τρόπο μελέτης. Τα δίδακτρα μέχρι αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 700 € για κάθε προπτυχιακή ενότητα και 850 € για κάθε μεταπτυχιακή. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται κάθε χρόνο με δημόσια και ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία και ο κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση συμμετοχής μόνο για ένα πρόγραμμα.

Το ΕΑΠ είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο, απολύτως ισότιμο με τα άλλα Α.Ε.Ι. της χώρας, και παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας. Σε όλους τους αποφοίτους των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δίνεται το δικαίωμα να διεκδικούν θέσεις στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 315 Α/ 31-12-2003). Επιπρόσθετα οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική» μπορούν να διοριστούν στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής και οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος. Ακόμη οι απόφοιτοι των δύο παραπάνω Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» μπορούν να διοριστούν στην εκπαίδευση ως καθηγητές.

Για πληροφορίες: http://www.eap.gr/
Πάροδος Αριστοτέλους 18 – 26 335 – Πάτρα
Τηλ: 2610-367300
Fax: 2610-367350

8 σχόλια:

Antoine είπε...

Διάβασα αυτά που έγραψες στα γρήγορα. Μιλάς εκ πείρας να υποθέσω...

Εγώ θα τα μάθω τα φοιτητικά εν καιρώ...

Χαιρετώ!

evaggelia-p είπε...

@antoine, ναι, εκ πείρας μιλάω. Έχω τελειώσει 3 θεματικές και τον Οκτώβρη ξεκινάω την 4η στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών - Ελληνικός Πολιτισμός.

Μην σε απασχολούν τα διαδικαστικά. Θα' ρθουν με τον χρόνο.

Καλή σου μέρα :)

ΝΟΤΑ είπε...

evaggelia μου καλώς σε βρίσκω.
καλό μήνα να έχουμε
υγεία και ηρεμία

Ανασαιμιά είπε...

Καλώς ξαναβρεθήκαμε Ευαγγελία!

Να έχεις ένα όμορφο Φθινόπωρο :)

anima είπε...

Ένας θεσμός που πραγματικά έχει να προσφέρει στην εκπαίδευση.Έστω και εξ αποστάσεως.Μα τούτο δεν μειώνει την αξία του.

Προσωπικά,αν ήταν να ξαναγυρνούσα σε εποχές σπουδών,θα επέλεγα τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό.Ίσως επειδή έχει να κάνει και με το αντικείμενο που ασχολούμαι...

Φιλιά και καλό φθινόπωρο

evaggelia-p είπε...

@νότα μου γλυκιά, καλώς όρισες!
Σ' ευχαριστώ για τις όμορφες ευχές και ανταποδίδω. Καλά να' μαστε να τα λέμε :)

evaggelia-p είπε...

@aνασαιμιά μου και σε σένα! Μας έλειψες! Σου πάνε τα πορτοκαλιά :))

Καλό μας φθινόπωρο :)

evaggelia-p είπε...

@anima, η μόρφωση δεν έχει εποχές. Έχω συμφοιτητές που είναι 25 χρονών και έχω και συμφοιτητές που είναι 60.
Μαζί με τις θεματικές του τρίτου και τέταρτου έτους θα έχω επιλογή να κάνω και ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ευρωπαϊκή φιλοσοφία και ευρωπαϊκές τέχνες, οπότε... νομίζω πως καλύπτεται και η Ευρώπη στα σημεία.

Καλό σου βράδυ :)